انگلیسی تخصصی ویژه حرفه خود را بیاموزید و در رویدادهای شغلی خویش که نیاز به زبان انگلیسی دارند متفاوت باشید

ویژگی های کلیدی دوره انگلیسی مشاغل

 • بررسی لغات و اصطلاحات مربوط به مشاغل مختلف
 • قرار دادن زبان آموز در شرایط واقعی مربوط به هر شغل
 • آموزش مکالمات مربوط به هر شغل
 • گرامرهای کاربردی
 • نگارش نامه های اداری مورد نیاز در هر شغل

برخی از دوره های تخصصی عبارتند از:

 • پزشکی و پرستاری
 • بانکداری
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • نفت و گاز
 • صنعت توریسم
 • صنایع خودرو سازی
 • حقوق
 • مهندسی
 • صنایع هواپیمایی
 • فناوری اطلاعات
 • انگلیسی برای فوتبالیست ها
ESP