می خواهید هزینه های خود را در استفاده از کلاس های آموزان کاهش دهید؟!

برای کاهش هزینه های کلاس های خود می توانید با خرید یکی از بسته های اعتباری زیر، شامل تخفیفات آموزان شده و اعتباری بیش از مبلغ پرداختی خود دریافت نمایید. به عنوان مثال شما با خرید بسته ی شماره ی ۵ دوره های عادی، مبلغ ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال پرداخت می نمایید ولی اعتبار حساب کاربری شما به اندازه ی ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال افزایش می یابد.

لیست قیمت دوره های عمومی

(هر تک جلسه دارای قیمت ۳۵,۰۰۰ تومان و زمان ۴۰ دقیقه می باشد.)

بسته یک

دوره عمومی
۲۱۰۰۰۰
۱۹۸/۰۰۰ تومان
 • ۶ جلسه
 • ۱۲۰۰۰ تومان سود
 • معادل نصف یک ترم

بسته دو

دوره عمومی
۴۲۰۰۰۰
۳۸۴/۰۰۰ تومان
 • ۱۲ جلسه
 • ۳۶۰۰۰ تومان سود
 • معادل یک ترم

بسته سه

دوره عمومی
۸۴۰۰۰۰
۷۴۴/۰۰۰ تومان
 • ۲۴ جلسه
 • ۹۶۰۰۰ تومان سود
 • معادل دو ترم
پرمخاطب

بسته چهار

دوره عمومی
۱۲۶۰۰۰۰
۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
 • ۳۶ جلسه
 • ۱۸۰۰۰۰ تومان سود
 • معادل سه ترم

بسته پنج

دوره عمومی
۱۶۸۰۰۰۰
۱/۳۹۲/۰۰۰ تومان
 • ۴۸ جلسه
 • ۲۸۸۰۰۰ تومان سود
 • معادل چهار ترم

لیست قیمت دوره های آیلتس و کسب و کار

(هر تک جلسه دارای قیمت ۵۰,۰۰۰ تومان و زمان ۴۰ دقیقه می باشد.)

بسته یک

دوره آیلتس و کسب و کار
۳۰۰۰۰۰
۲۸۸/۰۰۰ تومان
 • ۶ جلسه
 • ۱۲۰۰۰ تومان سود
 • معادل نصف یک ترم

بسته دو

دوره آیلتس و کسب و کار
۶۰۰۰۰۰
۵۵۲/۰۰۰ تومان
 • ۱۲ جلسه
 • ۴۸۰۰۰ تومان سود
 • معادل یک ترم

بسته سه

دوره آیلتس و کسب و کار
۱۲۰۰۰۰۰
۱/۰۵۶/۰۰۰ تومان
 • ۲۴ جلسه
 • ۱۴۴۰۰۰ تومان سود
 • معادل دو ترم
پرمخاطب

بسته چهار

دوره آیلتس و کسب و کار
۱۸۰۰۰۰۰
۱/۵۱۲/۰۰۰ تومان
 • ۳۶ جلسه
 • ۲۸۸۰۰۰ تومان سود
 • معادل سه ترم

بسته پنج

دوره آیلتس و کسب و کار
۲۴۰۰۰۰۰
۱/۹۲۰/۰۰۰ تومان
 • ۴۸ جلسه
 • ۴۸۰۰۰۰ تومان سود
 • معادل چهار ترم