دوره های خصوصی آموزان

Speaking

دوره های خصوصی مکالمه زبان انگلیسی

استفاده از روشی متفاوت به منظور توانمند سازی زبان آموز در ساخت جملات صحیح و برقراری ارتباط در شرایط متنوع از قبیل سفرهای خارجی، سفرهای بازرگانی، سفرهای تحصیلی، مهاجرت و ….

دوره های خصوصی آیلتس

آماده سازی زبان آموزان برای کسب حداقل نمره ۷ آیلتس با بهره گیری از جزوات اختصاصی آموزان

IELTS
Commercial Correspondence

دوره های خصوصی مکاتبات بازرگانی

انگلیسی تخصصی ویژه حرفه خود را بیاموزید و در رویدادهای شغلی خویش که نیاز به زبان انگلیسی دارند متفاوت باشید.

×

Cart