دوره های آنلاین آموزان

Speaking

دوره های مکالمه زبان انگلیسی

استفاده از روشی متفاوت به منظور توانمند سازی زبان آموز در ساخت جملات صحیح و برقراری ارتباط در شرایط متنوع از قبیل سفرهای خارجی، سفرهای بازرگانی، سفرهای تحصیلی، مهاجرت و ….

دوره های آیلتس

آماده سازی زبان آموزان برای کسب حداقل نمره ۷ آیلتس با بهره گیری از جزوات اختصاصی آموزان

IELTS
ESP

دوره های انگلیسی مشاغل

انگلیسی تخصصی ویژه حرفه خود را بیاموزید و در رویدادهای شغلی خویش که نیاز به زبان انگلیسی دارند متفاوت باشید.

دوره های انگلیسی بازرگانی

اگر به دوره های انگلیسی از قبیل نامه نگاری، انگلیسی در جلسات، تماس های تلفنی و غیره نیازمندید، دوره های انگلیسی بازرگانی آموزان چیزی است که بدنبال آن هستید.

Business English