مکالمه انگلیسی تایید بلیط هواپیما
مکالمه انگلیسی تایید بلیط هواپیما

مکالمه انگلیسی تایید بلیط هواپیما

 آموزش مکالمه انگلیسی تایید بلیط هواپیما برخی آژانس های هوایی از شما می خواهند چند روز پیش از پرواز با آن ها تماس گرفته و بلیط خود را تایید کنید.…

ادامه مطلب
×

Cart