مکالمه انگلیسی در آژانس هواپیمایی | خرید بلیط هواپیما
مکالمه انگلیسی در آژانس هواپیمایی | خرید بلیط هواپیما

مکالمه انگلیسی در آژانس هواپیمایی | خرید بلیط هواپیما

مکالمه انگلیسی در آژانس هواپیمایی برای خرید بلیط هواپیما مکالمه انگلیسی در آژانس هواپیمایی برای خرید بلیط هواپیما  می خواستم یک بلیط هواپیما بخرم.  I want to buy a plane…

ادامه مطلب
×

Cart