منفی کردن جملات در انگلیسی
منفی کردن جملات در انگلیسی

منفی کردن جملات در انگلیسی

نحوه منفی کردن جملات در انگلیسی منفی کردن جملات در انگلیسی بسته به اینکه زمان جمله چیست متفاوت است. به مثال های جدول زیر توجه کنید.   مثال زمان جمله…

ادامه مطلب
×

Cart