مکالمه انگلیسی در فرودگاه هنگام چک این پرواز
مکالمه انگلیسی در فرودگاه هنگام چک این پرواز

مکالمه انگلیسی در فرودگاه هنگام چک این پرواز

مکالمه انگلیسی در فرودگاه مکالمه زیر یک نمونه از مکالمه انگلیسی در فرودگاه هنگام چک این پرواز است.  صبحتون بخیر. میتونم بلیط ها و پاسپورت هاتون رو بگیرم؟   Good morning.…

ادامه مطلب
×

Cart