منفی کردن جملات در انگلیسی
منفی کردن جملات در انگلیسی

منفی کردن جملات در انگلیسی

نحوه منفی کردن جملات در انگلیسی منفی کردن جملات در انگلیسی بسته به اینکه زمان جمله چیست متفاوت است. به مثال های جدول زیر توجه کنید.   مثال زمان جمله…

ادامه مطلب
سوالی کردن جملات در انگلیسی
سوالی کردن جملات در انگلیسی

سوالی کردن جملات در انگلیسی

نحوه سوالی کردن جملات در انگلیسی. سوالات آری و خیر در زمان های مختلف. (Yes/ No Questions) سوالی کردن جملات در انگلیسی بسته به اینکه زمان جمله چیست متفاوت است.…

ادامه مطلب
کاربرد و گرامر  would like در زبان انگلیسی
کاربرد و گرامر would like در زبان انگلیسی

کاربرد و گرامر would like در زبان انگلیسی

نکات گرامری کلیدی در مورد کاربرد و گرامر would like در زبان انگلیسی کاربرد و گرامر would like در زبان انگلیسی بیشتر در مکالمه کاربرد دارد. منفی کردن جملات در انگلیسی…

ادامه مطلب
×

Cart